Paardje.jpg (36945 bytes)haflingers.jpg (14020 bytes)Paardje.jpg (36945 bytes)

   Geschiedenis

't W u l l e m i n h o f
Start ] [ Geschiedenis ] Fokkerij ] Ceremonie ] Huifwagentochten ] Lidmaatschap ] Mencursus ] Paardenmelk ] Winkel ] Menroutes ] Nieuws en Foto's ] Kalender 2014 ] Koetsentochten ] Te koop ] Links ] Contact en Informatie ]

 

 

Hoe alles begonnen is

De gebroeders Soete, die allen woonachtig zijn te Poperinge, hebben van kindsbeen af al een boontje voor paarden. Vanaf 1994 echter, resulteerde deze liefde voor onze trouwe viervoeter in een aantal aankopen? De "Soete brothers" zoals ze door vrienden en kennissen vaak worden genoemd, hadden hun hart verpand aan een Oostenrijks bergpaard, dat onder de naam HAFLINGER wereldwijde bekendheid genoot. Dit familiepaardje bij uitstek, waarvan er op 't WULLEMINHOF nu ongeveer acht rondlopen, wordt ingezet voor toeristische huifwagentochten, ceremonieŽn, koetsritten, menopleidingen en om ritjes te maken onder het zadel.

Naast het recreatieve aspect worden de merries af en toe gebruikt voor de fokkerij. Fokken met deze paardjes houdt in dat er ook een zogenaamde stalnaam moet worden gevonden. Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met de paardenwereld kunnen we zeggen dat zo'n stalnaam eigenlijk vergelijkbaar is met een familienaam bij de mensen. De inspiratie hiervoor werd gevonden in de geschiedenis van de thuisbasis. Begin de jaren 1900 bevond zich op de huidige locatie van de fokkerij een landelijk cafť met de welklinkende naam "DE WULLEMINNE" deze naam, ontstaan uit het West-Vlaamse dialect en betekent zoveel als "een mijn vol wol". Met andere woorden een centrale verkoopsplaats waar de lokale landbouwers hun schapenwol konden verhandelen.

De populariteit van de verschillende activiteiten van de gebroeders Soete groeide stelselmatig en om de werkzaamheden zo efficiŽnt mogelijk en binnen een wettelijk kader te kunnen realiseren, werd besloten om een v.z.w. op te starten. Onder de naam v.z.w. menvereniging 't WULLEMINHOF kunnen tal van activiteiten op vlak van de paardensport worden georganiseerd. Om maar een paar voorbeelden te noemen: promotie van het Haflingerras, de mensport, eventuele wedstrijden op prijskampen, in feite alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hippische wereld.

De werkzaamheden en initiatieven van v.z.w. 't WULEMINHOF zijn uiteraard toegankelijk voor iedereen en beperken zich niet enkel tot de eigenaars en de fokkers van Haflingers. Alle rassen zijn welkom en het moto hoe groter de familie, hoe groter de vreugde, wordt daarbij steevast in de praktijk gebracht.

De v.z.w. 't WULLEMINHOF heeft in de loop der jaren al heel wat ervaring opgedaan bij het organiseren van koetsentochten. Vaak worden deze op speciale feestdagen ingericht en was de routebeschrijving duidelijk weergegeven, zodat iedere menner of ruiter op eigen tempo en naar eigen capaciteiten de dag aangenaam door kan komen.

Marc Soete.