Paardje.jpg (36945 bytes)haflingers.jpg (14020 bytes)Paardje.jpg (36945 bytes)

   Cursus Menbrevet 'A'

't W u l l e m i n h o f
Start ] Geschiedenis ] Fokkerij ] Ceremonie ] Huifwagentochten ] Lidmaatschap ] [ Cursus Menbrevet 'A' ] Paardenmelk ] Winkel ] Menroutes ] Nieuws en Foto's ] Kalender 2018 ] Koetsentochten ] Te koop ] Links ] Contact en Informatie ]

Foto's mencursus 2008-2009
Vierspancursus 2009
Cursus Menbrevet 'A' - 2013-2014

 

 

CURSUS "MENBREVET A"

Ieder jaar, richt onze menvereniging vzw 't Wulleminhof, in samenwerking met Stal Talpe en de VLP/MKB een mencursus in.

De cursus "Menbrevet A" start dit jaar op donderdag 22 november 2018 om 20.00 uur.

De cursus wordt georganiseerd door Stal Talpe en de vzw ’t Wulleminhof i.s.m. de VLP (Vlaamse Liga Paardensport) en gaat door in ’t Wulleminhof te Poperinge. De bedoeling is om alle cursisten de kunst van het mennen volgens de paardvriendelijke 'Achenbachmethode' bij te brengen zodat men zich veilig in het verkeer kan begeven.

De vzw ’t Wulleminhof is een door de VLP erkende menvereniging. Wij stellen de paarden en koetsen beschikbaar en gebruiken hierbij goed opgeleide en verkeersveilige Haflingers. Lesgever van dienst is Jurgen Talpe. Hij is hoefsmid, hengstenhouder, ex Belgisch kampioen tandem rijden, enz…

De cursus start met 6 theoretische lessen, telkenmale op donderdagavond om 20.00 uur.
Aanvang : 22 november 2018. De theorie gaat vooral over : paardenrassen, de bouw en het exterieur v/h paard, karakter en instinct, hoefverzorging, beenstanden en gebreken, voeding, gezondheid, verzorging, tuigenkennis, veiligheid en verkeer en nog veel meer. Tijdens deze lessen wordt het ‘Achenbach’ mensysteem op mentoestellen aangeleerd ter voorbereiding van de praktijk.

Nadien volgen 8 lessen praktijk. De eerste praktijkles start begin januari 2019 en bestaat uit het leren correct optuigen, inspannen en aftuigen. Vervolgens gaan we met de koetsen de weg op en komen direct in het landelijke verkeer terecht. Deze lessen gaan door op zaterdag en/of zondag en in overleg met de cursisten.

Op het einde van de cursus wordt er een officieel examen afgenomen door een examinator van de VLP/MKB. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een proef op de weg. Wanneer u slaagt, ontvangt u het 'Menbrevet A'. Ook voor uw 'Menbrevet B' kunt u bij ons terecht.

Voor verdere informatie of inschrijving kunt u ons vrijblijvend contacteren.

vzw 't Wulleminhof
Duivinnestraat 8
8970  Poperinge

Telefoon : 32 (0) 57/33.66.98
GSM : 32 (0) 475/54.13.29
E-mail : t.wulleminhof@telenet.be

Contactpersoon : Marc Soete (voorzitter)

 

Mencursus 2013-2014 succesvol afgesloten met het examen "Menbrevet A"

De cursus startte op vrijdag 15 november 2014 met een record van 17 deelnemers en eindigde op zondag 2 februari 2014 met het examen Menbrevet ‘A’. 16 cursisten namen deel aan het examen. Wegens een arbeidsongeval, moest Lieven Claus afhaken. We wensen hem veel beterschap toe. Voor de examinator, Francis Turpyn, was het een hele opgave om het examen van zo’n grote groep af te nemen. Door zijn jarenlange ervaring, bracht hij dit zonder problemen tot een goed einde. Meninstructeur Jurgen Talpe mag oprecht fier zijn, want alle cursisten slaagden voor het theoretisch en praktisch examen en mogen binnenkort hun VLP-menbrevet ontvangen.

Op de foto zien we van links naar rechts:

Pieter Staelens, Ronny Losfeld, (lespaard: Ochine), Luna Pareyn, Arne Vastershaeghe, Francis Catteuw, Pascal Ghekiere, (lespaard: Amber), Charlotte Declercq, Wieland Fisher, Emmanuel Ghekiere, Jana Goerlandt, Kristin Eetezonne, Adeline Jacob, Lies Steenhuyse, Miriam Craenen, (lespaard: Wodan), Sarah Steyaert, Jos Vanden Berk, Nico Baelde (assistent meninstructeur), Francis Turpyn (examinator van de VLP) en Jurgen Talpe (hoofdmeninstructeur).

Klik hieronder voor foto's van de mencursus en het examen menbrevet 'A'.

THEORIE        PRAKTIJK        EXAMEN

Dank aan Marc Baelde voor het nemen van de foto's tijdens de mencursus en het examen.

 

 

Verslagen van de voorbije cursussen

 

Vierspan- en Tandemcursus 2013 - Marc Loones

Ook dit jaar organiseerde Marc Loones opnieuw een Vierspan- en Tandemcurus.
Het aantal cursisten voor deze cursus is telkenmale beperkt tot 2 deelnemers.
De cursisten krijgen dus een zeer persoonlijke en intensieve training!
Dit jaar waren Filiep Latruwe en Danny Deketelaere de gelukkigen die konden deelnemen.

Klik HIER voor meer foto's


 


Mencursus 2012-2013 succesvol afgesloten met het examen "Menbrevet A"

Ter afsluiting van de jaarlijkse mencursus, die georganiseerd wordt door Stal Talpe en de vzw 't Wulleminhof,
werd op zondag 17 februari 2013 het examen voor het menbrevet 'A' afgenomen.
Op onderstaande foto zien we de cursisten samen met de examinator en meninstructeur.

v.l.n.r. VLP-examinator Ruben Oosterlijnck, Lesgever Jurgen Talpe,
Christiaan De Vriendt, Bet D'hulster, Tino Debruyne, Marc Baelde en Diederik Eynatten
In het midden één van de lespaarden: 'Wodan'
Alle cursisten slaagden voor het examen en ontvangen binnenkort hun menbrevet.


Vierspan Mencursus 2012

Ook dit jaar organiseerde Marc Loones opnieuw een cursus vierspan. De cursus bestond enerzijds uit een gedeelte theorie en
opleiding aan het mentoestel en anderzijds uit een praktijkgedeelte. Eerst werd er in een afgebakende buitenpiste geoefend
en daarna volgden nog drie lessen op de openbare weg. De cursisten dit jaar waren Marc Ide uit Zillebeke en Alain Steyaert
uit Vleteren.  Omdat het mennen van een vierspan een moeilijke discipline is, werd de cursus tot twee deelnemers beperkt.

 

 

Menners die interesse hebben om een opleiding vierspan of tandemrijden te volgen,
kunnen altijd contact opnemen met Marc Loones op het nummer 0498 926 934

 


Mencursus 2011-2012 succesvol afgesloten met het examen "Menbrevet A"

Ter afsluiting van de jaarlijkse mencursus, die georganiseerd wordt door Stal Talpe en de vzw 't Wulleminhof,
werd op zondag 26 februari 2012 het examen voor het menbrevet A afgenomen.
Op bovenstaande foto zien we de cursisten samen met de examinator en assistent-meninstructeur.
v.l.n.r. VLP-examinator Francis Turpyn, Sara Bekaert, Nico Baelde (ass.meninstructeur), Leeuwe Vanhavermaet,
Rik Donze, één van onze lespaarden 'Ochine', Jozef Leen, Julie Vanhie, Anne-Marie Bekaert, Eddy Bertier
en tot slot Albert Vanhavermaet.

klik hier voor foto's van de theorieles + werken op het mentoestel

klik hier voor foto's van het examen 'Menbrevet A' (theorie + praktijk)


Mencursus 2010-2011 - Examen 'Menbrevet A'

Vier cursisten slaagden voor het examen menbrevet A.  Op de foto zien we :
Examinator Francis Turpyn en lesgever Jurgen Talpe
Nico Baelde, Filiep Latruwe, Kris Vandenbroucke en Melissa Taillieu,


DEELNEMERS SLAGEN IN EXAMEN B-BREVET !

Op zondag 9 mei, behaalden Maryannick Neyrinck, Luc Clarisse en Dirk Vanhoutte het door de VLP/MKB
erkende menbrevet "B".  Het examen ging door te Oostnieuwkerke bij Joost Schollier die er zijn accommodatie
ter beschikking stelde.  De examinator van dienst was Francis Turpyn.  De proef werd in tweespan gereden en
iedereen deed het voortreffelijk.  Lesgever Jurgen Talpe was vanzelfsprekend zeer tevreden met de resultaten.VERSLAG MENCURSUS 2009/2010

Op 14 februari werd de mencursus, georganiseerd door Stal Talpe en vzw 't Wulleminhof,
afgesloten met het theoretisch en praktisch menexamen.  De weergoden waren ons goed gezind,
zodat het praktisch examen toch kon doorgaan.  Examinator van dienst, was Francis Turpyn.
We wensen iedereen die de cursus volgde, in de toekomst veel succes met het mennen.
Tevens dank aan Jürgen Talpe voor zijn inzet bij het lesgeven en dank aan Marc en Caroline
voor het beschikbaar stellen van de lespaarden en de algemene accommodatie.

Klik hieronder voor foto's van de mencursus en het examen menbrevet 'A'.

THEORIE        PRAKTIJK        EXAMEN

Van links naar rechts :

Geert Depuydt, Dennis Van De Casteele, Mia De Cleene, Bernard Bonnez,
Herman Rombaut, Annelies Goudeseune, Anneleen Goudeseune, Ülke De Maeyer,
Ivan Martens, Anja Bogaert, Luc Bauden, Nathalie Sappin,
Francis Turpyn (examinator), Jürgen Talpe (lesgever)
In 't midden Wodan van 't Sporkingshove